Kalevala 175 juhlavuosi — Kalevala 175 vuotta / år

Juhlavuoden organisaatio

Kalevalan 175-vuotisjuhlavuotta on suunniteltu Kalevalaseurassa yhteistyössä muiden kansallisen kulttuurin järjestöjen kanssa. Opetusministeriö on myöntänyt Kalevalaseuralle valtionavustuksen käytettäväksi Kalevalan 175-vuotisjuhlavuoden järjestelykuluihin.

Juhlavuoden toimikunta

Toimikunnan puheenjohtaja

Seppo Knuuttila, professori, Joensuun yliopisto, perinteentutkimus, Kalevalaseura

Jäsenet:
Pekka Hakamies, professori, Turun yliopisto, folkloristiikka, Kalevala-instituutti
Anne Helttunen, toiminnanjohtaja, Äidinkielen Opettajain Liitto
Irma-Riitta Järvinen, tutkija, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Pekka Laaksonen, Suomen Kotiseutuliitto, Kalevalaseura
Ulla Piela, toiminnanjohtaja, Kalevalaseura, juhlavuoden pääsihteeri
Hannu Saha, professori, Sibelius-Akatemia, kansanmusiikki
Lassi Saressalo, toiminnanjohtaja, Suomen Kotiseutuliitto
Lotte Tarkka, professori, Helsingin yliopisto, folkloristiikka
Tuija Wahlroos, museonjohtaja, Gallen-Kallelan museo