Kalevala 175 juhlavuosi — Kalevala 175 vuotta / år

Suomalaisten kansalliseepos täyttää 175 vuotta Kalevalan päivänä 28.2.2010

Kalevalan ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1835. Elias Lönnrot (1802–1884) koosti runoelman niistä kansanrunoista, joita hän merkitsi muistiin runonlaulajilta kuudella runonkeruumatkallaan vuosina 1828–1835 Suomessa ja Karjalassa. Lönnrot antoi runoelmalleen nimeksi Kalewala taikka Wanhoja Karjalan Runoja Suomen kansan muinosista ajoista ja päiväsi sen Kajaanissa 28. päivänä helmikuuta 1835. Eepos jakautuu 32 runoon ja siinä on 12 078 säettä.

Kuvalähde: SKS kansanrunousarkisto – Klikkaa suurempi kuva!

Lönnrotin pienoisrunoelmat ennen Kalevalaa

Ennen Vanhan Kalevalan ilmestymistä (1835) Lönnrot julkaisi vuonna 1833 pienoisrunoelmia, jotka pohjustivat eeposta:

  • Lemminkäinen, 825 säettä
  • Väinämöinen, 1867 säettä
  • Naimakansan virsiä, 499 säettä
  • Runokokous Väinämöisestä, (ns. Alku-Kalevala), 5052 säettä, joka on edelliset runoelmat yhdistävä ja kertomusta jatkava runoelma.